E小说 - 玄幻小说 - 天道图书馆在线阅读 - 六一儿童节快乐,顺便求月票!

六一儿童节快乐,顺便求月票!

        这次说快乐肯定没问题了吧!汗!

        实不相瞒,老涯还是个孩子,只有六岁,每天伪装成年人十分辛苦的,今天是六一儿童节,希望各位叔叔、阿姨、哥哥、姐姐,弟弟、妹妹,看在我过节的份上,投给我两张保底月票吧!

        投月票的,男士,会越来越年轻,事业越做越成功。

        女的,会越来越漂亮,变得比我还小。嘿嘿!

        你说什么?节操?

        开玩笑,我老涯,啥时候有过这玩意!

        月票!月票!月票!