E小说 - 武侠小说 - 我是仙凡在线阅读 - 除夕夜,恭贺十万书友新春快乐!

除夕夜,恭贺十万书友新春快乐!

        《我是仙凡》在起点中文网,VIP上架一个多月,正式突破十万收藏,订阅破一万大关。

        今天除夕,百里在家忙了一整天,晚上九点刚刚回来还要给小孩洗澡,来不及更新了。

        今晚无更。

        今晚0点整,我会在【百里玺官方粉丝群】发红包。

        一共十波,十个大红包,欢迎书友入群!

        群人数有限,仅能容纳二千人。

        【百里玺官方粉丝群:3.3.2.8.0.4.0.2.7】